Pågående Projekt

Här håller Kenneth och Oskar på med fasadrenovering på Kv Bryggaren.